•  

    Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego.

    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu prowadzi przeszkolenia dla nauczycieli ubiegających się o uprawnienia ,,nauczyciela wychowania komunikacyjnego” na podstawie ustawy o kierujących pojazdami. Na podstawie tych przepisów WORD organizuje w miarę potrzeb szkolenie, które prowadzą wyznaczeni egzaminatorzy tutejszego ośrodka. Szczegółowo szkolenie nauczycieli uprawnionych przez dyrektorów szkół do sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o karty rowerowe, określa program szkolenia. Program ten opracowany został przez tutejszy Ośrodek na podstawie ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

    W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów szkół do sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o karty rowerowe. Po zakończeniu przeszkolenia Dyrektor WORD wystawia przeszkolonemu Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wróć na górę strony