Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.

Opis warsztatów:

Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do dnia 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.

Celem warsztatów jest pogłębianie swojej wiedzy, wymiana informacjami z grupą doświadczonych osób.

Warsztaty poprowadzą egzaminatorzy WORD w Wałbrzychu oraz instruktorzy nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem posiadający uprawnienia w zakresie kat. A, B, B+E, C, C+E, D+E i T. Szczegółowy program ukierunkowany został na doskonalenie zawodowe i uzupełnienie wiedzy z najistotniejszych obszarów życia zawodowego instruktora nauki jazdy. Przekazywane informacje będą miały wymiar czysto praktyczny a ich zastosowanie w pracy pozwoli na zwiększenie efektywności nauczania.

Uczestnicy:

Warsztaty są skierowane do instruktorów i wykładowców ośrodków szkolenia kierowców, chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu szkolenia kandydatów na kierowców różnych kategorii.

Terminy warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów
Miejsce szkolenia
termin warsztatów i zajęć
Cena
Sposób zapisu
Wałbrzych,
ul. Piotra Wysockiego 28
(budynek na placu manewrowym)
15-16.12.2018
Harmonogram zajęć:
15.12.2018 godz. 08:00 – 16:00 (zajęcia teoretyczne)
16.12.2018 godz. 08:00 – 14:00 (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
250 zł.
200 zł.

(cena 200 zł. obowiązuje dla osób, które wniosą opłatę do dnia 30.11.2018)
ZAKOŃCZONE

Wstępne zgłoszenie uczestnictwa ON-LINE

WNIOSEK o przyjęcie na warsztaty

Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 20 osób.
W przypadku wykorzystania wszystkich miejsc, zostanie otwarty drugi termin warsztatów.

Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest wpłata 100% ceny warsztatów.

Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach oraz pamiątkowy certyfikat WORD w Wałbrzychu.

PRAWDZIWE WARSZTATY – BEZ NUDY, Z SATYSFAKCJĄ – TYLKO U NAS!!!

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A: 87 1090 2271 0000 0005 8400 0501 z dopiskiem: warsztaty instr. + imię i nazwisko uczestnika

REGULAMIN SZKOLEŃ/KURSÓW/WARSZTATÓW W WORD Wałbrzych

Informacje pod numerem tel:

500-557-225 – Marcin Maciuszek

Zgłoszenie uczestnictwa ON-LINE

Wróć na górę strony