Serdecznie zapraszamy na odpłatne,
obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów
niezatrudnionych w WORD.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek (do pobrania)
  • Kserokopię legitymacji egzaminatora lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za warsztaty.

Poniżej harmonogram warsztatów oraz link do formularza zapisu on-line:

…………..
Rodzaj szkolenia Lokalizacja Termin
Cena szkolenia
(brutto)
Sposób zapisu
Warsztaty doskonalenia zawodowego dla EGZAMINATORÓW
WORD Wałbrzych
ul.P.Wysockiego 28
tel. (74) 665-91-16
…..
Kat. A – …. zł.
Kat. B – …. zł.
Kat. C – …. zł.
Kat. D – …. zł.

Miejsce szkolenia: Wałbrzych, ul. Kasprzaka 1
(budynek na placu manewrowym WORD Wałbrzych)

Zgłoszenie on-line.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A:
87 1090 2271 0000 0005 8400 0501
z dopiskiem:
warsztaty + imię i nazwisko

Informacje pod numerem tel:

(74) 665-91-22 – Marcin Maciuszek

REGULAMIN SZKOLEŃ / KURSÓW/ WARSZTATÓW W WORD W-CH

Wróć na górę strony