•  

  Пiдготовка  в  сферi   керування  дорожним  рухом

  На основi Розпорядження Мiнiстра Внутрiшнiх Справ та Адмiнiстрацii з дня 06 липня 2010 року в справi керування дорожним рухом (Журнал Розпоряджень номер 123, поз.840 з пiзнiшими змiнами) – особи, котрi мають  уповажнення до видачi наказiв та сигналiв учасниковi руху, чи iншiй особi, котра знаходиться на дорозi, щоб могли виконувати дii, звязанi з керуванням дорожним рухом, повиннi закiнчити платний зорганiзований курс (пiдготовку), котрий приготував Обласний Центр Дорожного Руху.

  Пiдготовку керуемо до:

  • Працiвникiв залiзницi;
  • Осiб, котрi дiють в  iменi адмiнiстратора дороги, а також осiб, котрi виконують на дорозi  рiзнi працi за згодою адмiнiстратора дороги;
  • Особи, котрi  надзорують безпечний перехiд дiтей через дорогу в визначеному мiсцi;
  • Шоферiв шкiльних автобусiв в мiсцях зупинок, звязанних з всiданням та висiданням дiтей;
  • Лiсних сторожiв, або сторожiв в парках;
  • Осiб, котрi вiдповiдають за утримання порядку пiдчас маршу людей;
  • Поломництво, або похоронна процесiя;
  • Пiлотiв нестандартних транспортних засобiв;
  • Членiв служби медичноi допомоги.

  В програмi  пiдготовки 8 годин в сферi:

  • Сфера компетенцii осiб, котрi мають повноваження до керування дорожним рухом.
  • Основнi правила безпеки дорожного руху та загрози, якi  несе характер працi  на дорозi . Вид та значення виконуваних на дорозi робiт, а також утруднення, котрi  з цим звязанi.
  • Мождивiсть реакцii на заховання участникiв дорожнього руху, незгiдне з правилами дорожного руху.
  • Елементи оснащування осiб, котрi  мають компетенцii до керування дорожним рухом згiдних з транспортним правом та правом кримiнальним, котрi дiють в даний час.
  • Спосiб видавання  наказiв та сигналiв , котрi  дiють в даний час.
  • Практичне тренування подачi дорожних сигналiв з вказiвкою на спосiб iх подавання особом, якi керують автотранспортом.
  • Провiрка ступеня опанування матерiалу в формi тесту та в симульованих (реальних) умовах.

  Iнституцii та фiрми, якi хочуть навчати свого працiвника в цiй галузi просимо, щоб на письмi зголосили, що е така особа, чи особи разом з даними персональними особи, чи осiб, а також данi iнституцii. Пiдготовка тривае 1 день (8 лекцiйних годин) та кiнчаеться провiркою рiвня опанування  матерiалу у формi тесту, а також в умовах симульованих (реальних).

  Посвiдчення про закiнчення пiдготовки буде важливим на час 5 рокiв вiд дати отримання. Пiсля закiнчення цього сроку особа знову мусить вiдбути такий курс.

 •  

  Терміни навчання можуть бути змінені залежно від кількості заявок і залишаються дійсними лише на момент публікації. Зазначені терміни не є обов’язковими, якщо ви не бажаєте брати участь у тренінгу. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до Центру.

  виповнений та пiдписаний бланк зголошення на курс

  Mарш 2019
  Назва курсу

  Mісце

  Терміни /
  зкзамен
  Цiна Курсу (брутто) Метод запису
  Пiдготовка в сферi  керування дорожним рухом
  OT Kłodzko
  ul. Warty 19
  tel. (74) 665-91-15
  06.03.2019
  godz. 09:00-15:00
  (8 x 45 min.)
  Зкзамен:
  06
  .03.2019
  300 zł.  бланку електронi чного зголошення
  Пiдготовка в сферi  керування дорожним рухом
  WORD Wałbrzych
  ul.P.Wysockiego 28
  (bud. na placu manewrowym)
  tel. (74) 665-91-15
  18.03.2019
  godz. 09:00-15:00
  (8 x 45 min.)
  Зкзамен:
  18
  .03.2019
  300 zł.  бланку електронi чного зголошення

  виповнений та пiдписаний бланк зголошення на курс

Wróć na górę strony