•  

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu prowadzi kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR):

  • ADR początkowe i doskonalące

  Zakres kursów zawiera:

   W ramach kursu ADR początkowego i doskonalącego:
  a) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  b) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  c) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  d) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

 •  

  Do kursu może przystąpić osoba, która:

  1. Ukończyła 21 lat,

  2. Spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym, oraz ustawy o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy:

  • prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
  • aktualne orzeczenie lekarskie,
  • aktualne orzeczenie psychologiczne,
  • ukończone szkolenie okresowe, lub kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy.

  Szkolenie podstawowe:

  • Szkolenie dla kierowców zawodowych, które uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, poza klasą I (materiały wybuchowe) i klasą VII (materiały promieniotwórcze).
  • Ukończenie szkolenia podstawowego jest warunkiem zdobycia kolejnych uprawnień na cysterny, czy uprawnień klasy I i VII. 
  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia jest ważne przez okres 5 lat.  Szkolenia podstawowe trwa 3 dni i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
  • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 30 pytań. Prawidłowa odpowiedź na min. 20 pytań jest warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień.

  Szkolenie specjalistyczne (cysterny):

  Do szkolenia specjalistyczne go może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe i uzyskała pozytywny wynik egzaminu.

  • Szkolenie specjalistyczne trwa 3 dni i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
  • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 18 pytań. Prawidłowa odpowiedź na min. 12 pytań jest warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień.

  Dodatkowym warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu, oprócz zdania egzaminu jest:
  1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
  2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego
  w zakres tego kursu.

 •  

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, rozumiejąc potrzeby i specyfikę pracy kierowców zawodowych, organizuje szkolenia ADR w dwóch systemach – dot. kursu zintegrowanego: podstawowy + specjalistyczny (cysterny):

  – „System weekendowy” – szkolenie odbywa się w ciągu dwóch kolejnych weekendów – (6 dni).
  „System ciągły” – szkolenie realizowane jest w ciągu 6 kolejnych dni
  – (6 kolejnych dni).

  Do szkolenia zintegrowanego mogą również przystąpić kierowcy, którzy chcą ukończyć szkolenie tylko podstawowe lub tylko specjalistyczne. Program kursu wówczas zostanie dla tych osób odpowiednio skrócony.

  Uwaga – ważne:
  Kierowcy posiadający uprawnienia ADR, chcący przedłużyć ich ważność na okres kolejnych 5 lat, mogą przystąpić do szkolenia dokształcającego już 1 rok przed upływem terminu ważności posiadanego uprawnienia. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nowy, pięcioletni okres ważności uprawnień będzie wyznaczony dopiero od dnia upływu ważności aktualnie posiadanego uprawnienia. Dla tych kierowców oferujemy korzystne rabaty!!!

   Zobacz najbliższe terminy szkoleń:

  2020
  Rodzaj kursu ADR System

  Termin /
  egzamin

  Cena kursu (brutto)

  Cena za pakiet:
  podst.+cyst.

  Sposób zapisu

  Zintegrowany:
  – Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  – Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
  Weekendowy
  (2 weekendy)
   
  ….. 2020
  dokładny termin podamy po zgłoszeniu się grupy min. 5
  chętnych osób.

  Tylko podst.
  600 zł.

  Tylko cysterny
  400 zł.

  900 zł.  Wstępne zgłoszenie online
  Zajęcia w dni powszednie rozpoczynają się o godz. 15:30, natomiast w soboty i niedziele o godz. 08:00

  Egzamin państwowy: 100 zł.
  Wydanie zaświadczenie ADR (plastik) – 50,50 zł.

  Terminy szkoleń mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

 •  

  Zgłoszenia na wybrane kursy przyjmuje Dział Obsługi Klienta:

  • w Wałbrzychu, przy ul. P. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych, email: dok@word.walbrzych.pl
  • w OT Świdnica, przy ul. Głowackiego 1, 58-100 Świdnica
  • w OT Kłodzko, przy ul. Warty 19, 57-300 KłodzkoW celu dokonania rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny (74 665-91-15) lub prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego on-line.

  Warunkiem przystąpienia do wybranego szkolenia jest złożenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia wymaganych dokumentów, takich jak:

  1. wypełniona karta informacyjna kierowcy zgłaszającego się na kurs (pobierz)
  2. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, (pobierz)
  3. fotografia (3,5cm x 4,5cm) do w/w formularza zgłoszeniowego,
  4. wypełnioną i podpisaną informację o sposobie odbioru zaświadczenia ADR („plastik”)(pobierz)
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, (pobierz)
  6. kserokopia prawa jazdy,
  7. orzeczenie lekarskie dla kierowców zawodowych,
  8. orzeczenie psychologiczne dla kierowców zawodowych,
  9. zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego, lub kwalifikacji wstępnej,
  10. zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego kierowców ADR w przypadku zapisu na szkolenie specjalistyczne,
  11. dowód wpłaty za szkolenie (istnieje możliwość dokonania płatności w kasie ośrodka),

  Dokumenty wymienione w punkcie 7,8,9 nie dotyczą osób posiadających kod „95” wpisany do prawa jazdy.

 •  

  • Opłata za egzamin  – 100 zł. 
  Nazwa szkolenia / Kursu Cena kursu / szkolenia (brutto)

  Kurs ADR początkowy:

  ·      szkolenie podstawowe 600 zł.
  ·      szkolenie specjalistyczne (cysterny, klasa 1, klasa 7) 400 zł.
  ·      szkolenie zintegrowane (podstawowe + cysterny) 900 zł.

  Kurs ADR doskonalący (przedłużenie):

  ·      szkolenie podstawowe 550 zł.
  ·      szkolenie specjalistyczne (cysterny, klasa 1, klasa 7) 350 zł.
  ·      szkolenie zintegrowane (podstawowe + cysterny) 800 zł.

 •  

  Prezentacja szkoleń ADR w WORD Wałbrzych:

  Ćwiczenia praktyczne z zakresu p.poż. na kursie ADR
  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu:

  https://word.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2014/12/ADR-p.poż.wmv

   

Każdy uczestnik kursu ma zagwarantowane:
– materiały szkoleniowe,
podręcznik „ADR 2017-2018”,
– materiały piśmiennicze i papiernicze,
– napoje, basic catering,
– gaśnicę do użycia podczas ćwiczeń p.poż.,
– testy próbne,
– wiedzę niezbędną do pracy w charakterze kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują praktyczny upominek, przydatny i potrzebny w pracy kierowcy ADR.

Wróć na górę strony