•  

  Областний Центр Дорожого Руху в Валбжиху проводить курси в галузi перевозу небезпечних товарiв (АДР):

  • АДР початкове та вдосконалююче (продовження)

  В галузi цих курсiв знаходиться:

  a) базова пiдотовка з дорожного транспорту небезпечних вантажiв усiх клас;
  б) спецiалiзована пiдготовка в галузi дорожного перевозу небезпечних товарiв в цистернах;
  в) спецiалiзована пiдготовка в галузi дорожного перевозу небезпечних товарiв в класi 1;
  г) спецiалiзована пiдготовка в галузi дорожного перевозу небезпечних товарiв в класi 7.

  Спецiалiстичне навчання (цистерни) :

  До спецiалiстичного навчання може приступити особа, котра закiнчила базове навчання та отримала позитивний результат екзамену.

  • Спецiалiстичне навчання тривае 3 днi  та кiнчаеться екзаменом перед комiсiею, котра буде покликана через Маршала Дольношльонськоi Областi.
  • Екзамен складаеться з тесту одноразового вибору, котрий мае 18 питань.
  • Правильна вiдповiдь – мiнiмум 12 питань  являеться умовою до зарахування екзамену та отримання уповажнень.

  Додатковою умовою, котру треба сповнити, щоб отримати посвiдчення пiдтверджуюче закiнчення вiдповiднього курсу являеться :

  • Участь в щонаймi 75 % занять;
  • У випадку iнтеграцiйного курсу ( базове + цистерни) – участь в щонаймi 75 % занять з кожного виду навчання, яке входить в обсяг цього курсу.

  До курсу може приступити особа, котра : 

  1. Мае закiнчених 21 рокiв,
  2. Сповнюе вимоги закону про дорожнiй рух, а також закону про  дорожний транспорт в вiдношеннi до шоферiв, котрi виконують дорожнi перевози:
  • права водiя вiдповiдноi категорii,
  • актуальне лiкарське посвiдчення,
  • актуальне посвiдчення вiд психолога,
  • закiнченa тимчасова пiдготовка, або вступна квалiфiкацiя в сферi перевозки речей.

  З цiллю доконання резервацii на участь в курсi просимо сконтактуватись з нами телефонiчно пiд номером (74 665-91-15), або просимо скористати з бланку електронiчного зголошення.

  Умовою до того, щоб приступити до вибраного навчання / курсу являеться складення документiв найпiзнiше в той день, коли починаеться навчання на курсi, треба скласти слiдуючi документи :

  1. виповнена  iнформацiйна карта шофера, котрий зголосився на курс,
  2. виповнений та пiдписаний бланк зголошення на курс,
  3. фотографiя (3,5 см x 4,5 см) долучена до бланку зголошення на курс,
  4. виповнена та пiдписана  iнформацiя вiдносно вiдбору посвiдчення АДР (пластмаса),
  5. посвiдчення вiдносно переробки даних осoбових,
  6. ксерокопiя прав водiя,
  7. лiкарське посвiдчення для професiональних шоферiв,
  8. психологiчне посвiдчення  для професiональних водiiв,
  9. посвiдчення про закiнченя перiодичного навчання, або попередньоi квалiфiкацii,
  10. посвiдчення закiнчення базового курсу, або вступноi квалiфiкацii,
  11. посвiдчення вплати за навчальний курс (е можливicть, щоб доконати вплати за курс в касi  нашого Центра).

  Документи, про якi мова в пунктi  7,8,9 не вiдносяться до осiб, котрi мають записаний в правах водiя код „95”.

 •  

   2019
  Tип курсів Cистема

  Терміни /
  зкзамен

  Цiна Курсу (брутто)

  Цiна Курсу:
  базове + цистерни

  Метод запису

  зiнтегрований:
  базова пiдотовка з дорожного транспорту небезпечних вантажiв усiх клас,
  спецiалiзована пiдготовка в галузi дорожного перевозу небезпечних товарiв в цистернах.
  Bихідних днів
  (2 у вихідні дні)
   
  I weekend:
  17-19.05.2019
  godz. 15:30
  II weekend
  24-26.05.2019
  godz. 15:30
   

  тільки базове
  600 zł.

  тільки цистерни
  400 zł.

  900 zł. 

  бланку електронi чного зголошення.

  • Oплата за зкзамен – 100 злотих
  Tип курсів Цiна Курсу / пiдготовки (брутто)

  Курс АДР базовий:

  ·      базове навчання
  600 злотих
  ·      спецiалiстичне навчання (цистерни, клас 1, клас 7) 400 злотих
  ·      зiнтегроване навчаня (базове + цистерни) 900 злотих

  КУРС АДР вдосконалюючий (продовження):

  ·      базове навчання 550 злотих
  ·      спецiалiстичне навчання (цистерни, клас 1, клас 7) 350 злотих
  ·      зiнтегроване навчаня (базове + цистерни) 800 злотих

Wróć na górę strony