•  

  Informujemy, że zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, prowadzi KURSY REEDUKACYJNE w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

  Osoba, która została skierowana na taki kurs przez właściwego starostę, obowiązana jest m. in. do:

  • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
  • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

  Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego tylko temu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. (Art. 100 ust.5 w/w ustawy)

  Najważniejsze informacje:

  • Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów i trwa 2 dni, przez 8 godzin lekcyjnych (6 zegarowych) każdego dnia,
  • Cena kursu wynosi 400 zł.

  UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!
  O zakwalifikowaniu na dany kurs decyduje kolejność dokonania kompleksowego i skutecznego zapisu tj.:

  • złożenie wymaganego wniosku o przyjęcie na szkolenie;
  • złożenie kserokopii skierowania na kurs;
  • dokonanie płatności (w siedzibie WORD opłata możliwa wyłącznie kartą płatniczą), lub przelewem na konto i dostarczyć z dokumentami potwierdzenie przelewu.

  ZGŁOSZENIE NA KURS:

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta, lub zeskanować i przysłać pocztą elektroniczną na adres:

  • w Wałbrzychu: dok@word.walbrzych.pl
  • w Kłodzku: otklodzko@word.walbrzych.pl
  • Osoba przystępująca do kursu winna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
  • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wnieść w Dziale Obsługi Klienta lub na konto WORD:
   Santander Consumer Bank SA – 87109022710000000584000501

 •  

  WNIOSEK o przyjęcie na kurs (wydrukować)

  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD osobiście lub wysłać dokumenty na email podany w tabeli poniżej,
  w zależności od miejsca szkolenia)

  UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!
  O zakwalifikowaniu na dany kurs decyduje kolejność dokonania kompleksowego i skutecznego zapisu tj.:

  • złożenie wymaganego wniosku o przyjęcie na szkolenie;
  • złożenie kserokopii skierowania na kurs;
  • dokonanie płatności (w siedzibie WORD opłata wyłącznie kartą płatniczą), lub przelewem na konto i dostarczyć z dokumentami potwierdzenie przelewu.

  Szanowni Państwo,
  z dniem 27 kwietnia 2020 roku (do odwołania) wprowadziliśmy zasady prowadzenia kursów, szkoleń oraz organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy  przez  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią.

  W załączeniu przedstawiamy:

  Najbliższe terminy kursów:

  Terminy kursów mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w kursie i dokonania ww. formalności.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

  WRZESIEŃ 2021
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena
  Sposób zapisu
  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki  przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii.
  KŁODZKO
  ul. Warty 19
  57-300 Kłodzko
  tel. (74) 867-40-24
  22 i 23.09.2021
  g. 14:00 – 20:00

  (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
  400zł.
   BRAK MIEJSC
  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki  przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii.
  WAŁBRZYCH
  ul. P. Wysockiego 28
  58-304 Wałbrzych

  tel. (74) 665-91-16
  29 i 30.09.2021
  g. 13:30 – 19:30

  (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
  400zł.
  Osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wymagane dokumenty na email:

  dok@word.walbrzych.pl

  Maksymalnie
  12 osób

  PAŹDZIERNIK 2021
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena
  Sposób zapisu
  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki  przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii.
  KŁODZKO
  ul. Warty 19
  57-300 Kłodzko
  tel. (74) 867-40-24
  13 i 14.10.2021
  g. 14:00 – 20:00

  (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
  400zł.
   Osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wymagane dokumenty na email:

  otklodzko@word.walbrzych.pl

  Maksymalnie
  10 osób

 

Wróć na górę strony