•  

  Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne (tak wpisane jak i tymczasowe) za naruszenie przepisów Ruchu Drogowego.

  WNIOSEK o przyjęcie na szkolenie organizowane przez WORD, w celu zmniejszenia liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego   –   do pobrania.

   

  • Zainteresowana osoba jest zobowiązana sprawdzić, ile punktów karnych zgromadziła w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję. Przed rozpoczęciem zajęć w WORD winna wypełnić wniosek i przedstawić następujące dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty.
  • Opłatę za szkolenie dokonuje się w Dziale Obsługi Klienta.
  • Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia.
  • Osoby, które ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, które pozwala im na zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów karnych o sześć punktów. Informację o uczestniczeniu w szkoleniu WORD przesyła właściwemu miejscowo komendantowi Policji.
  • W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 •  

  Szczegółowo postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy Ruchu Drogowego określa:

  Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne (tak wpisane jak i tymczasowe) za naruszenie przepisów Ruchu Drogowego.

 • Teraz szkolenie w WAŁBRZYCHU i w KŁODZKU
  – odejmij sobie 6 punktów –
  Serdecznie zapraszamy.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE (wymagany)
  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD lub przesłać na email)

  O zakwalifikowaniu na dany kurs decyduje kolejność dokonania kompleksowego i skutecznego zapisu tj.:

  • złożenie wymaganego wniosku o przyjęcie na szkolenie;
  • złożenie kserokopii prawa jazdy;
  • dokonanie płatności (w siedzibie WORD opłata wyłącznie kartą płatniczą), lub przelewem na konto i dostarczyć z dokumentami potwierdzenie przelewu.

   

  Szanowni Państwo,
  z dniem 27 kwietnia 2020 roku (do odwołania) wprowadziliśmy zasady prowadzenia kursów, szkoleń oraz organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy  przez  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią.

  W załączeniu przedstawiamy:

  Najbliższe terminy szkoleń dla kierowców naruszających przepisy Ruchu Drogowego:

  Terminy szkoleń mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

  WRZESIEŃ 2021
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena
  Sposób zapisu
  Szkolenie dla kierowców naruszających
  przepisy ruchu drogowego (-6 pkt.)
  KŁODZKO
  ul. Warty 19
  57-300 Kłodzko
  tel. (74) 867-40-24
  24.09.2021
  g. 15:00-19:30

  (6 x 45 min.)
  320 zł.
  Osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wymagane dokumenty na email:

  otklodzko@word.walbrzych.pl

  Maksymalnie
  10 osób

  PAŹDZIERNIK 2021
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena
  Sposób zapisu
  Szkolenie dla kierowców naruszających
  przepisy ruchu drogowego (-6 pkt.)
  WAŁBRZYCH
  ul. P. Wysockiego 28
  58-304 Wałbrzych

  tel. (74) 665-91-16
  15.10.2021
  g. 15:00-19:30

  (6 x 45 min.)
  320 zł.
  Osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając wymagane dokumenty na email:

  dok@word.walbrzych.pl

  Maksymalnie
  12 osób

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE (wymagany)
(proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD lub przesłać na email)
Wróć na górę strony