Nazwa szkolenia / Kursu

Cena kursu / szkolenia
(brutto)

Opłata za nieobecność na szkoleniu / kursie lub rezygnację później niż na
2 dni przed dniem rozpoczęcia kursu

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

300 zł.*

zgodnie z regulaminem

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy
Ruchu Drogowego.

320 zł.

zgodnie z regulaminem
 Kurs ADR początkowy:
·      szkolenie podstawowe

500 zł.

zgodnie z regulaminem

·      szkolenie specjalistyczne
(cysterny, klasa 1, klasa 7)

300 zł.

·      szkolenie zintegrowane
(podstawowe + cysterny)

700 zł.

 Kurs ADR doskonalący:
·      szkolenie podstawowe 490 zł. zgodnie z regulaminem
·      szkolenie specjalistyczne
(cysterny, klasa 1, klasa 7)
250 zł.
·      szkolenie zintegrowane
(podstawowe + cysterny)
600 zł.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

1000 zł.

zgodnie z regulaminem

Szkolenie okresowe (kod 95)

450 zł.

zgodnie z regulaminem

Kwalifikacja wstępna
przyspieszona (kod 95)

2300 zł.

zgodnie z regulaminem

Kurs na instruktora nauki jazdy – podstawowy

kat. B – 2500 zł.

zgodnie z regulaminem

Kurs na instruktora nauki jazdy – uzupełniający

kat. A – 1100 zł.
kat. C – 1100 zł.
kat. CE – 1300 zł.
kat. D – 1300 zł.

zgodnie z regulaminem

Kurs dla nauczycieli ubiegających się o uprawnienia   nauczyciela wychowania komunikacyjnego.

Kurs bezpłatny

Wydanie duplikatu zaświadczenia ukończenia kursu / szkolenia

25 zł.

 

* W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

Wróć na górę strony