• Перiодичну пiдготовку повинен вiдбути шофер, котрий отримав права водiя категорii  D перед 10 вересня 2008 року, а також тi особи, котрим минуло 5 рокiв вiд дня отримання квалiфiкацii професiонального шофера.

  1. До перiодичноi пiдготовки може приступити особа :

  1) Котра перебувае на територii Республiки Польща :
  – перебувае щонаймi 185 днiв в роцi в Польщi, бо знаходиться тут в зв”язку зi справами особистими, чи професiйними, чи
  – вчиться в Польщi щонаймi шiсть мiсяцiв та представить посвiдчення, яке пiдтвердить цей факт.
  2) Виконуе дорожнi перевозки для пiдприемства, котре мае мiсце перебування на територii Республiки Польща.

  Шофер зобовязаний кожних пять рокiв, починаючи вiд дня отримання документу професiональноi  квалiфiкацii, закiнчити перiодичну пiдготовку вiдповiдньо до автомашин, на котрих виконуе дорожнi  перевiзки.

  Перiодична пiдготовка тривае 35 годин та проводиться в Центрi пiдготовки в сферi програмних блокiв, якi визначенi вiдповiдно до категорii прав водiя.
  1) С1, С1+Е, С i С+Е;
  2) D, D1+E, D i D+E.

  Пiдготовка в формi „e-learningu” : тобто при допомозi комп”ютера та сцецiалiстичноi комп”ютерноi програми, котра буде проведена в залi будинку Обласного Центра.
  Особа, приступае до пiдготовки в часi, котрий сама вибере, а це буде в годинах працi Центра вiд понедiлку до пятницi. Час закiнчення пiдготовки залежить вiд частоти участi в пiдготовцi даноi особи, але цей час не може бути коротшим нiж 5 днiв (максимально 7 годин в день).

  Пiдготовка в формi „ e-learningu” вiдбуваеться щоденно. Треба тiльки зголоситись до Обласного Центра Дорожного Руху WORD в Валбжиху, внести вiдповiдну оплату ( в формi переказу, або картою заплати) та приступити до пiдготовки.

  Цiна Пiдготовкa: 450 злотих брутто

  Зголошення на навчання:

  Областний Центр Дорожого Руху в Валбжиху
  (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu)
  ul. P. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych
  tel: 74 665-91-15
  email: szkolenia@word.walbrzych.pl

Wróć na górę strony