Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że w okresie 01.11.2019 31.03.2020 wstrzymane zostaje przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM,A1,A2 i A. Egzaminy teoretyczne w zakresie wymienionych kategorii będą odbywały się bez zmian.

Podstawa prawna: §17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku (Dz.U. Poz. 1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Wróć na górę strony