W dniach 16-17 listopada odbyły się zorganizowane przez WORD w Wałbrzychu warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców, w których wzięła udział spora grupa instruktorów, głównie z rejonu wałbrzyskiego i okolic. W sobotę instruktorzy uzupełniali wiedzę z metodyki nauczania, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu oraz z zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Odbyły się również zajęcia z psychologiem, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z przepisów ruchu drogowego, na których była możliwość zapoznania się z najnowszymi zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym odnośnie „tworzenia korytarzy życia” i tzw. „jazdy na suwak”. Ciekawym modułem w warsztatach był blok poświęcony ich indywidualnym wynikom w szkoleniu. Instruktorzy mieli też możliwość zapoznania się z błędami, jakie najczęściej popełniali ich uczniowie podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy. W niedzielę odbyły się z kolei zajęcia praktyczne, podczas których instruktorzy prezentowali pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, sposób w jaki prowadzą szkolenie kandydatów na kierowców na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Warsztaty zakończyły się oceną sposobu przyjętych metod szkolenia i wspólnym omówieniem błędów. Uczestnicy szkolenia otrzymali oprócz zaświadczeń potwierdzających odbycie warsztatów pamiątkowe imienne certyfikaty.

Prowadzone przez nasz ośrodek warsztaty są doskonałą formą podniesienia umiejętności instruktorów, co z kolei przekłada się na wysoką jakość prowadzonych przez nich szkoleń kandydatów na kierowców. Są też doskonała formą integracji WORD w Wałbrzychu z środowiskiem OSK i wspólnej wymiany doświadczeń w zakresie systemu oceny umiejętności kandydata na kierowcę.

Przypominamy, że kolejne warsztaty dla instruktorów już w najbliższy weekend 23-24 listopada w Kłodzku i później już ostatni termin 7-8 grudnia w Świdnicy. Zapraszamy są jeszcze wolne miejsca!!!

Wróć na górę strony