W Dzienniku Ustaw pojawiła się ustawa wprowadzająca obowiązek jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia. Oznacza to, że prawo zacznie obowiązywać już 6 grudnia.

Nowe przepisy wprowadzają zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

„Życie ma pierwszeństwo” – to hasło kampanii edukacyjnej KRBRD skierowanej do polskich kierowców. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Kluczowym elementem kampanii jest interaktywny spot, który KRBRD prezentuje poniżej. Ze szczegółami zasad związanych z korytarzem życia możecie zapoznać się na stronach http://www.krbrd.gov.pl oraz http://www.zyciemapierwszenstwo.pl

Żródło: KRBRD

 

 

Żródło: KRBRD

Wróć na górę strony