Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi pragniemy przypomnieć istotne postanowienia Regulaminu udostępniania placu manewrowego DORD w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia jazd próbnych. Informujemy, że w przypadku opadów śniegu nie będzie możliwy wjazd na plac manewrowy, chyba że plac zostanie odśnieżony pod kątem realizacji zaplanowanych egzaminów państwowych na prawo jazdy.

§ 2
Postanowienia ogólne

8. Udostępnianie placu manewrowego oraz pojazdu może zostać zawieszone przez WORD w dowolnym czasie.

§ 5

Organizacja najmu placu manewrowego

  1. W przypadku braku możliwości korzystania z palcu manewrowego z przyczyn leżących po stronie WORD zostanie dokonany zwrot wniesionej opłaty za niewykorzystanie palcu manewrowego przelewem, na wskazane przez OSK konto lub strony ustalą inny termin korzystania z placu manewrowego.

Wróć na górę strony