Nowy rok dla naszego ośrodka obfituje w pomyślne wiadomości. W dniu 4 stycznia 2017 roku Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Roman Kowalczyk wręczył na ręce Dyrektora WORD w Wałbrzychu Pana Leszka Tkaczyka oraz jego zastępcy Pana Józefa Piksy, decyzję przyznającą naszej jednostce kolejną, bo już drugą akredytację. Tym razem ocenie powołanego zespołu akredytacyjnego poddane zostały działania edukacyjne związane z prowadzeniem kursów przygotowujących do egzaminu w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Ocenie podlegała baza dydaktyczna, kadra oraz program i metody szkolenia. Jest to dla nas niezwykła nobilitacja.
Serdecznie dziękujemy Panu Kuratorowi oraz całemu zespołowi akredytacyjnemu za docenienie naszego wkładu i zaangażowania w jakościowe podejście do prowadzonych szkoleń. To ogromne wyróżnienie powoduje w nas chęć dalszego doskonalenia się w obszarze szkoleń i kursów – będziemy czynić starania aby w żaden sposób nie zmienić obranego i jak widać właściwego kierunku działania.

Akredytacja CKZ

Wróć na górę strony