Ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 24.07.2014r., poz. 970)

Art. 54a.

1. Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, w przypadku pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd.

2. Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 oraz pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

——————————————————————————————————————————————————-

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ma możliwość zgrania i odtworzenia przekazanego nagrania na nośnikach typu:

• karta pamięci: CompactFlash, CF Type I (UDMA 0-6), CF Type II (UDMA 0-6), SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I, microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick/M2, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick M2
• pendrive

Wróć na górę strony