*Nazwisko i imię

  *Telefon:

  *Nr prawa jazdy (z poz.5):

  *Kategorie prawa jazdy:
  AA2A1AMBB1BECCEDDET

  *Data uzyskania prawa jazdy (min. 3 lata) dd-MM-rrrr:

  *Organ wydający (z poz.4c):

  *Adres email:

  *Proszę wybrać rodzaj kursu:

  (Podstawowy kat. B)

  *Data szkolenia:
  (2019) - ul. Wysockiego 28 - bud. na placu manewrowym

  Treść wiadomości np. dane firmy do faktury (opcjonalnie):

  *Oświadczam, że zapoznałem się z opisem szkolenia - (opis szkolenia)

  *Oświadczam, że wypełnię i dostarczę wniosek o przyjęcie na kurs do siedziby WORD. - (wniosek)

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji kursu.

  *Oświadczam, że zamierzam przystąpić do kursu na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych oraz akceptuję regulamin. - (regulamin)
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.-(nieobowiązkowe)

  Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.

  Ochrona danych
  Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  wpisz kod z obrazka - (filtr antyspamowy)

  Wróć na górę strony