*Nazwisko i imię:

  *Telefon:

  *Adres email:

  *Data warsztatów:
  (13-15.10.2017) - ul. Wysockiego 28, (budynek na placu WORD)

  *Zakres warsztatów (kat. pr. jazdy):
  Kat. A
  Kat. B
  Kat. C
  Kat. D

  Uwagi (opcjonalnie):

  OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE:

  Przyjąłem do wiadomości, że niniejsze zgłoszenie nie jest gwarancją zakwalifikowania na warsztaty jeżeli nie dostarczę wymaganych dokumentów.

  Zamierzam przystąpić do warsztatów na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych oraz akceptuję regulamin.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji warsztatów.

  OŚWIADCZENIE NIEOBOWIĄZKOWE:
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.
   
   
  Dołącz pliki jeśli posiadasz (np. skan podpisanego wniosku, skan legitymacji, potwierdzenie wpłaty itp.):
  Załącznik 1:
  Załącznik 2:
  Załącznik 3:
  Załącznik 4:
  Załącznik 5:

   
  Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.
  Ochrona danych
  Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności.
  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.)

  (Regulamin)

  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  wpisz kod z obrazka - (filtr antyspamowy)

  Wróć na górę strony