*Nazwisko i imię

  *Telefon:

  *Adres email:

  *Proszę wybrać datę szkolenia w Kłodzku:

  (23.10.2020 godz.15:00) - ul. Warty 19, 57-300 Kłodzko

  Treść wiadomości np. dane firmy do faktury (opcjonalnie):

  OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE:

  Przyjąłem do wiadomości, że niniejsze zgłoszenie nie jest gwarancją zakwalifikowania na szkolenie jeżeli nie dostarczę wymaganych dokumentów.

  Zamierzam przystąpić do kursu na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych oraz akceptuję regulamin.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji kursu.

  OŚWIADCZENIE NIEOBOWIĄZKOWE:
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.
   
   
  Dołącz pliki jeśli posiadasz (np. skan podpisanego wniosku, skan prawa jazdy, potwierdzenie przelewu itp.):
  Załącznik 1:
  Załącznik 2:
  Załącznik 3:
  Załącznik 4:
  Załącznik 5:

   
  Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.
  Ochrona danych
  Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności.
  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.)

  (Regulamin)

  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  wpisz kod z obrazka - (filtr antyspamowy)

  Wróć na górę strony