*Nazwisko i imię:

  *Telefon:

  Firma: (opcjonalnie):

  *Adres email:

  *Proszę wybrać datę szkolenia:
  (15.10.2016 godz. 09:00 - Klasa 1 - materiały wybuchowe)(16.10.2016 godz. 09:00 - Klasa 7 - materiały promieniotwórcze)

  *Rodzaj szkolenia:
  Moje pierwsze ADR'yPrzedłużam posiadane i ważne ADR'y:

  *Zakres szkolenia:
  Tylko podstawowyTylko specjalistyczny (cysterny)Zintegrowany (podst. + cysterny)Specjalistyczny Klasa 1 (materiały wybuchowe)Specjalistyczny Klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

  Treść wiadomości np. dane firmy do faktury (opcjonalnie):

  captcha

  wpisz kod z obrazka - (filtr antyspamowy)

  *Oświadczam, że spełniam wymagania dla uczestnika szkolenia. - (wymagania)

  *Oświadczam, że wypełnię i dostarczę wymagane dokumenty, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. - (dokumenty)

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji szkolenia.

  *Oświadczam, że zamierzam przystąpić do szkolenia / kursu na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.-(nieobowiązkowe)

  Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.

  Ochrona danych
  Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności.
  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.)

  Wróć na górę strony