*Nazwisko i imię:

  *Telefon:

  *Firma / Instytucja:

  *Adres email:

  *Data szkolenia:

  (04.10.2021r g. 09:00) - Wałbrzych ul. Wysockiego 28

  Treść wiadomości np: dane firmy do faktury (opcjonalnie):

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji w/w projektu.

  *Oświadczam, że zamierzam przystąpić do szkolenia / kursu na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych oraz akceptuję regulamin. - (regulamin)

  *Oświadczam, że wypełnię i dostarczę wymagany wniosek do siedziby WORD. - (Wymagany wniosek)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.-(nieobowiązkowe).

  Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.

  Ochrona danych
  Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności i niezbędnych do realizacji szkolenia (klauzula informacyjna RODO do wglądu na stronie www, oraz w siedzibie ośrodka).

  Wróć na górę strony