Egzamin państwowy na prawo jazdy – jak to zdać ?

Egzamin państwowy ma określone przepisami prawa reguły z którymi powinien zaznajomić Cię Twój instruktor nauki jazdy. Nie ma więc powodu do niepotrzebnego stresu. Tutaj nie ma żadnych nowości czy zaskakujących niespodzianek.

Przed każdym egzaminem musimy potwierdzić Twoją tożsamość, dlatego przygotuj i okaż egzaminatorowi swój dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, a w przypadku obcokrajowców kartę pobytu). Dokument ten musi być ważny w dniu egzaminu (dla pewności zobacz na datę ważności tego dokumentu). Dokument musi być czytelny i niezniszczony. Dla przykładu – nie możemy akceptować dowodu osobistego okazanego w dwóch częściach, paszportu z oderwaną stroną czy któregoś z tych dokumentów, którego ważność upłynęła tydzień przed egzaminem.

 •  

  EGZAMIN TEORETYCZNY:

  Egzamin teoretyczny przeprowadzamy przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego czyli egzamin ten rozwiążesz na komputerze. Pokaż nam, że zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej nie są Ci obce, że zdajesz sobie sprawę z zagrożeń związanych z ruchem drogowym, wiesz jakie są obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu oraz wiesz jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Po wejściu na salę egzaminacyjną egzaminator zaprosi Cię na konkretne stanowisko egzaminacyjne. Na ekranie wyświetlone zostaną Twoje dane, a egzaminator potwierdzi Twoją tożsamość. Dokumentami stwierdzającymi tożsamość mogą być wyłącznie ważne w dniu egzaminu dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.Stanowiska do egz. teoretycznego

  Po naciśnięciu przycisku start pojawi się część opisowa, w której zawarte są zasady egzaminu oraz punktacja. Następnie wyświetli się instrukcja obsługi oprogramowania, czyli sposób udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Teraz czas na egzamin próbny, który nie podlega ocenie i nie ma wpływu na wynik egzaminu. Możesz udzielić odpowiedzi na pytania próbne po to, żeby w praktyce sprawdzić jak udzielać odpowiedzi na pytania, zmieniać zaznaczone odpowiedzi czy przejść do następnego pytania. Po rozwiązaniu egzaminu próbnego czas na egzamin państwowy o czym przypomni Ci odpowiedni komunikat z zegarem odliczającym czas do rozpoczęcia części teoretycznej egzaminu państwowego.

  Test składa się z 32 pytań o zróżnicowanej wartości punktowej. Są pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego za które otrzymasz 1 punkt, za pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa otrzymasz 2 punkty, a za pytania o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego system przyzna Ci 3 punkty.

  Pytania te podzielone są na dwie grupy :

   a) pierwsza grupa to 20 pytań z wiedzy podstawowej.

  Na te pytania udzielasz odpowiedzi : „TAK lub „NIE”.

  Na przeczytanie treści pytania masz 20 sekund po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund,

   b) druga grupa to 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

  Na te pytania udzielasz odpowiedzi „A”, „B”, lub „C” – czas przewidziany na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi jest połączony i wynosi 50 sekund,

  • zaznaczone odpowiedzi możesz poprawić do chwili przejścia do następnego pytania lub chwili gdy upłynie czas przewidziany na dane pytanie i program sam przejdzie do pytania następnego. Niestety nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania.

  Istotnym jest, że nieudzielenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów za to pytanie,

  • maksymalną ilość punktów jaką możesz zdobyć to 74,
  • minimalna ilość punktów jaką musisz uzyskać by otrzymać wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego to 68.
  • czas trwania egzaminu wynosi 25 minut.

  01

  Zdałeś? Cieszymy się z tego i zapraszamy na część praktyczną egzaminu.

  Jeśli jednak uzyskasz wynik negatywny, przypominamy o możliwości zapoznania się z pytaniami na które udzieliłeś nieprawidłowej odpowiedzi. Dzięki temu sprawdzisz co poszło nie tak. Żeby sprawdzić w których pytaniach udzielona odpowiedź jest niewłaściwa – zgłoś chęć wyświetlenia prezentacji błędnych odpowiedzi egzaminatorowi po odczytaniu wyniku egzaminu. Pamiętaj, że ta możliwość dotyczy tylko osób, które uzyskały wynik negatywny części teoretycznej egzaminu państwowego.

 •  

  EGZAMIN PRAKTYCZNY:

  Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się w ruchu drogowym. Egzamin ten przeprowadzany jest na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

  Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z dwóch części :

  a)  część pierwsza egzaminu praktycznego polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych dla każdej z kategorii,

  b)  część druga egzaminu praktycznego polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym

  Zakres egzaminu praktycznego zarówno w części pierwszej (placu manewrowego) jak i drugiej (ruchu drogowego) uzależniony jest od kategorii prawa jazdy. Podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców instruktor nauki jazdy powinien wytłumaczyć jakie są zadania egzaminacyjne, sposób ich wykonania i kryteria oceny. Poniżej znajdują się odnośniki do odpowiednich zapisów rozporządzenia regulującego przeprowadzanie egzaminów państwowych, w których zamieszczone są szczegóły dotyczące zadań egzaminacyjnych i kryteriów ich oceny.

  Rozporządzenie określa również minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym. W zależności od kategorii, minimalny czas trwania egzaminu wynosi od 10 do 45 minut

  Rodzaj uprawnień
  Prawo jazdy kategorii:

  Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
   AM, 10
   A1, A2, A, B+E, T, 25
   B1, B, 40
   C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. 45

  W przypadku gdy zadanie egzaminacyjne zostanie wykonane nieprawidłowo, egzaminator poinformuje Cię o niezaliczeniu zadania. Jeżeli takiej informacji nie będzie – oznacza to, że zadanie zostało zaliczone. Pamiętaj, że dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego zobowiązuje egzaminatora do ogłoszenia wyniku negatywnego. Są jednak błędy, które obligują egzaminatora do przerwania egzaminu. Błędami kwalifikującymi się do przerwania egzaminu są zachowania zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego, a w szczególności zachowania opisane w rozporządzeniu. Poniżej znajdziesz odnośnik do tabeli regulującej przypadki, w których egzaminator może przerwać egzamin, a wskutek przerwania egzaminu ogłosić wynik negatywny.

  Po lekturze powyższych informacji na pewno już wiesz na czym polega część praktyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy. Obszerność oraz zróżnicowanie pod względem kategorii uniemożliwiają nam opisanie szczegółowo każdego z zadań, jednak mamy dla Ciebie coś znacznie cenniejszego. Poniżej chcemy podzielić się z Tobą najczęściej popełnianymi przez kandydatów na kierowców błędami. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i spostrzeżenia pomogą Ci wyeliminować te błędy podczas egzaminu, a w konsekwencji ułatwią uzyskanie wyniku pozytywnego. W końcu po to do nas przyjdziesz.

  Najczęściej popełniane błędy i nasze wskazówki.

  Część pierwsza (plac manewrowy) :

  • złe ustawienie lusterek zewnętrznych na placu manewrowym (zdający by lepiej widzieć linie i pachołki przy cofaniu pasem ruchu ustawiają lusterka „na dół”) – efekt tego jest taki że w następnej części (w ruchu drogowym) przy zmianie pasa ruchu zamiast widzieć obszar za pojazdem a tym samym pojazdy za sobą, widzą nawierzchnię drogi, a skutkiem takiego ustawienia jest najczęściej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu.
   Pamiętaj, że ustawiając lusterka musisz w nich widzieć bok pojazdu i przestrzeń za pojazdem – tak by w ruchu drogowym spokojnie zmienić pas ruchu kontrolując swobodnie przestrzeń wokół pojazdu;
  • światła mijania i drogowe znajdują się tylko z przodu pojazdu (bardzo często osoby zdające wskazują je również z tyłu – wskazując dodatkowo na tylne światła pozycyjne), dodatkowo częstym błędem jest nierozróżnianie świateł drogowych od mijania;
  • sprawdzanie poziomu płynów eksploatacyjnych – częstym błędem jest pomylenie płynu chłodzącego z płynem spryskiwaczy, płynu hamulcowego z olejem silnikowym czy próba sprawdzenia płynu hamulcowego miernikiem poziomu oleju w silniku;
  • brak włączenia świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w światła do jazdy dziennej należy włączyć światła mijania przed ruszeniem i rozpoczęciem jazdy przy wykonywaniu zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”, dlatego pamiętaj – światła włączamy także na placu manewrowym i pilnuj, żeby nie pomylić ich z pozycyjnymi);
  • brak upewnienia się o możliwości jazdy, czyli brak oceny sytuacji wokół pojazdu i wykluczenia prawdopodobieństwa stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym przed rozpoczęciem zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”, pamiętaj, że ocenić należy sytuację wokół pojazdu a nie tylko z jednej strony pojazdu lub tylko w wewnętrznym lusterku;
  • brak obserwacji toru jazdy podczas cofania przez tylną szybę;
  • zgaśnięcie silnika przy ruszaniu spowodowany niezwiększaniem obrotów silnika przy jednoczesnym puszczaniu sprzęgła;
  • najechanie na linie pasa ruchu lub przejechanie przez nią, najechanie lub potrącenie pachołka;
  • zatrzymanie podczas wykonywania zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu” – egzaminator ocenia płynność jazdy, więc nie zatrzymuj się, jeśli nie ma potrzeby zarówno jadąc do przodu jak i do tyłu;
  • nieopuszczenie hamulca postojowego – podczas wykonywania zadań „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu” oraz „ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu” egzaminator zobowiązany jest ocenić czy hamulec postojowy został całkowicie zwolniony, w przeciwnym wypadku egzaminator nie może zaliczyć zadania,
  • pośpiech – nie spiesz się, najczęściej silnik gaśnie jak wszystko chcesz zrobić za szybko.

  Egzamin w ruchu drogowym :

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z tzw. „łamanym pierwszeństwem przejazdu” – ogranicz zaufanie do kierującego, który nie włączył kierunkowskazu, bo może zrobi to w nieodpowiednim czasie lub wcale;
  • zagrożenie kolizją przy ruszaniu na wzniesieniu – pilnuj by pojazd nie stoczył się na poruszający się za egzaminacyjnym, tutaj od kolizji często dzielą centymetry – użyj hamulca postojowego, żeby pojazd nie cofnął się;
  • niewłaściwa pozycja na drodze – na drodze jednokierunkowej zbliżaj się do lewej krawędzi jezdni zamierzając zmienić kierunek jazdy w lewo;
  • jazda niezgodnie z dozwolonym kierunkiem ruchu – wyjeżdżając z miejsca parkingowego na drodze jednokierunkowej obierz właściwy kierunek – „pod prąd” na egzaminie i w życiu nie jeździmy;
  • niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej – zatrzymuj się przed sygnalizatorem S-2 zezwalającym na warunkowy wjazd na skrzyżowanie (potocznie nazywanym „zielona strzałka”);
  • gwałtowne hamowanie przed przejściami dla pieszych oraz skrzyżowaniami na których ruch kierowany jest z sygnalizacją świetlną. Pamiętaj, że nie jesteś na drodze sam – za Tobą są inne pojazdy i nie spodziewają się po Tobie takiego zachowania. Jeśli dojeżdżasz do przejścia dla pieszych lub skrzyżowania obserwuj te miejsca już z daleka by zatrzymać się spokojnie i na większym odcinku wytracić łagodnie prędkość przygotowując kierującego z tyłu na to co masz zamiar zrobić, przecież nie chcemy by kierujący z tyłu zaskoczony zwiedził swoim przodem nasz bagażnik;
  • parkowanie prostopadłe przodem – bardzo często po zaparkowaniu wewnątrz stanowiska zdający włączając wsteczny bieg do wyjazdu skręca maksymalnie koła (jeszcze przed wyjazdem) i zaczyna wyjazd ze stanowiska – bardzo często kończy się to interwencją egzaminatora by nie uderzyć w zaparkowany obok pojazd;
  • brak włączania IV biegu zanim osiągniesz prędkość 50km/h (jazda na III a nawet II biegu przy prędkości 50 km/h) – pamiętaj, że pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim osiągniesz prędkość 50 km/h,
  • brak przewidywania niektórych zdarzeń które mogą zakończyć się bardzo tragicznie (np. jadąc w „korku” drogą wielopasową w jednym kierunku nie zwracamy uwagi na przejścia dla pieszych na których zza pojazdu może wyjść pieszy, ponadto wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim oraz omijanie pojazdu który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – pamiętajmy o tym także gdy na pasie obok jest korek lub pojazdy poruszają się wolniej);
  • zmiany w organizacji ruchu – „jazda na pamięć” – często zdający z przyzwyczajenia w trakcie np. przebudowy drogi jadą na pamięć np. niestosując się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” lub przekraczają prędkość na odcinkach gdzie ze względu na roboty drogowe prędkość została ograniczona;

  To tylko niektóre najczęściej popełniane przez zdających błędy. Tworząc powyższe opracowanie mamy nadzieję, że przyczyni się ono do spokojniejszego i bardziej przemyślanego podejścia do egzaminu państwowego. Pamiętaj, że egzaminator nie jest wrogiem. Egzaminator zobowiązany jest obiektywnie ocenić Twoje umiejętności. Ta ocena oparta jest na kryteriach wynikających z przepisów prawa i doświadczenia. Błędy zdarzają się każdemu, ale ważne by umieć je poprawić i wykonać zadania poprawnie. Egzaminatorzy i WORD są dla Ciebie. Zawsze tak będzie.

  Licząc na to, że skorzystasz z naszych wskazówek i okażą się one przydatne, życzymy Ci zasłużonego „POZYTYWA”.

 • PRZEPISY I PODSTAWY PRAWNE:)

  • Ustawa o kierujących pojazdami poz. 1268 z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.06.2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2019.1206)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 17.01.2013r.poz.78)

   

 • Zapisy na egzaminy:

  Terminy egzaminów może ustalać osoba zainteresowana również telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Należy wcześniej dokonać wpłaty na konto WORD (nie dotyczy osób, które dokonują rezerwacji za pośrednictwem portalu INFO-CAR) i po potwierdzeniu przez Dział Obsługi Klienta wpływu należnej kwoty, ustalić termin egzaminu.

  Powyższe nie dotyczy przypadków gdzie występuje konieczność uzupełnienia dokumentów.

  Na druku wpłaty przelewem należy DODATKOWO wpisać: NR PESEL oraz adnotację „ZA EGZAMIN”

  Nr konta WORD:

  Santander Consumer Bank SA
  87 1090 2271 0000 0005 8400 0501

  (czas zaksięgowania wpłaty wynosi ok. 2 dni robocze)

  infocar

  Informujemy, że WORD Wałbrzych, oraz oddziały terenowe w Świdnicy i Kłodzku umożliwią zapisywanie się na egzamin on-line za pośrednictwem portalu INFO-CAR. Po zalogowaniu, kandydat ma wgląd w wolne miejsca egzaminacyjne w WORD Wałbrzych oraz w oddziałach terenowych (należy wybrać odpowiednią dla siebie lokalizację). Przy ustalaniu terminu egzaminu za pośrednictwem portalu należy również za pośrednictwem tego portalu wnieść opłatę za  egzamin (nie wpłacać osobno na konto WORD).

  Link do portalu INFO-CAR

  Zmiana / odwołanie terminu egzaminu:

  Zmianę terminu egzaminu lub jego odwołanie można dokonać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym  tylko w formie pisemnej,  jednakże można dokonać tego również za pośrednictwem email’a, lub faxu przysyłając stosowną informację na adres:

  Po wysłaniu informacji / pisma prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia odebrania wiadomości przez WORD, oraz celem ustalenia innego, dogodnego dla Państwa terminu egzaminu.

  Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy INFORMUJE OŚRODEK EGZAMINOWANIA o nadanym przez organ wydający prawo jazdy numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio:

  1/ dowód uiszczenia opłaty za egzamin (wpłaty przyjmuje WORD),

  2/ wniosek, o którym mowa w art. 54, ust.6 ustawy o kierujących,

  3/ wniosek, o którym mowa w art. 55 ust.1 ustawy o kierujących, z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem instruktora.

                               W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż  na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

                               Ośrodek egzaminowania na podstawie ww. informacji pobiera informacje zawarte w profilu kandydata n kierowcę udostępnionym przez organ wydający prawa jazdy w systemie teleinformatycznym wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców – jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane. 

  OSOBA  EGZAMINOWANA  MOŻE  PRZYSTĄPIĆ  DO  EGZAMINU  PAŃSTWOWEGO,  JEŻELI:

  – okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość :

  • dowód osobisty,
  • kartę pobytu,
  • paszport,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  • zgoda na pobyt tolerowany.

   

  Ważna informacja dla osób przystępujących do egzaminu praktycznego w zakresie kat. AM, A1,A2 i A:

  EGZAMINATOR NIE PRZEPROWADZI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO  JEŻELI OSOBA EGZAMINOWANA NIE ZAPEWNI SOBIE ODPOWIEDNIEGO STROJU OCHRONNEGO W POSTACI:

  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.

  Podstawa prawna Dz.U. Poz.232 z 25 lutego 2016 roku

  Druki do pobrania:

  ZMIANA TERMINU EGZAMINU:

  Informacja o niestawieniu się na egzamin.

  WNIOSEK NA SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO:

  WNIOSEK o przyjęcie na szkolenie organizowane przez WORD, w celu zmniejszenia liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

  WNIOSEK O UDZIAŁ INSTRUKTORA W EGZAMINIE PRAKTYCZNYM:

  Wniosek o udział instruktora w egzaminie praktycznym.

  WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA PRAWO JAZDY POJAZDEM OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW:

  Wniosek i oświadczenie o przeprowadzenie egzaminu praktycznego na prawo jazdy pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców.

  WYNAJEM PLACU MANEWROWEGO WORD:

  1. Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 04.01.2021
  2. Regulamin udostępniania placu manewrowego
  3. Załącznik nr 1 – cennik opłat
  4. Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia – najem stanowisk manewrowych
  5. Załącznik nr 3 – zobowiązanie / oświadczenie 
  6. Umowa najmu placu manewrowego

 •  

  OPŁATY EGZAMINACYJNE

  OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 19 STYCZNIA 2013 r.

  (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013r., poz.78 z późn. zm.)

  Kategoria prawa jazdy

  Egzamin
  teoretyczny

  Egzamin
  praktyczny

  Razem

  1

  2

  3

  4

  AM

  30,00

  140,00

  170,00

  A1, A2, A

  30,00

  180,00

  210,00

      B

  30,00

  140,00

  170,00

  B1, C1, D1,

  T

  30,00

  170,00

  200,00

  C, D

  30,00

  200,00

  230,00

  B+E

  200,00

  200,00

  B+przyczepa zestaw o dmc do 4,250 kg

  bez szkolenia

  170,00

  170,00

  C1+E, C+E,

  D1+E, D+E

  245,00

  245,00

  Dot.: opłat egzaminacyjnych – Uprzejmie informuje się, że wpłaty/nadpłaty za egzamin na prawo jazdy, które zostały niewykorzystane – podlegają zwrotowi na pisemny wniosek osoby której dotyczą.

  • Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
   (istnieje możliwość poinformowania WORD, o nie stawieniu się na wyznaczony egzamin państwowy za pośrednictwem poczty elektronicznej email lub fax’u, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym do godz. 00:00.

 •  

  INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU
  NA PRAWO JAZDY Z WYKORZYSTANIEM WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE POJAZDU

  W związku z tym, że zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 341 z późniejszymi zmianami), praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby – w przypadku złożenia takiego wniosku, prawnym dysponentem pojazdu jest osoba przystępująca do egzaminu. Wobec powyższego przystępując do egzaminu, osoba egzaminowana powinna egzaminatorowi:

  1. wskazać i udostępnić pojazd egzaminacyjny
  2. przekazać elementy umożliwiające uruchomienie i korzystanie z pojazdu (kluczyki, kartę, itp.)
  3. ze względów bezpieczeństwa zarówno egzaminatora przeprowadzającego egzamin, jak i przede wszystkim osoby egzaminowanej przedstawić
   do wglądu w oryginale: dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód zawarcia umowy OC posiadacza pojazdu – link z uzasadnieniem Ministerstwa Infrastruktury.
  4. wskazać miejsce znajdowania się elementów obowiązkowego wyposażenia pojazdu (trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, koło zapasowe, gaśnica)
  5. wyjaśnić zasadę użytkowania urządzenia technicznego (rejestrującego) służącego do zapisu obrazu i dźwięku
  6. po egzaminie umożliwić dostęp do nośnika danych z urządzenia rejestrującego, o którym mowa w pkt 4 niniejszej informacji w celu
   przekazania zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu nie wchodzi w prawa dysponenta pojazdu, ani też nie jest jego użytkownikiem. Wszelka odpowiedzialność z tytułu udostępnienia pojazdu w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz z racji jego użytkowania podczas egzaminu spoczywa na osobie egzaminowanej.

  INFORMACJA
  dotycząca pojazdów OSK udostępnianych do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy

  Możliwość użycia pojazdów OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OSK) do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B, uzależnione jest od spełnienia poniższych warunków:

  1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK oraz dołączenie oświadczenia OSK o wyrażeniu zgody na udział wskazanego pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

  • Osoba zapisująca się na egzamin praktyczny, chcąca zdawać na pojeździe OSK składa w/w wniosek i dołącza w/w oświadczenie nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu,
  • OSK może odmówić udostępnienia swojego pojazdu do egzaminu, lecz nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku uchybienia tego terminu i nieudostępnienia pojazdu przez OSK, koszt egzaminu ponosi OSK.

  2. Wyposażenie pojazdu OSK w urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu, spełniające poniższe warunki:

  • (KONSTRUKCJA)
   Urządzenie rejestrujące powinno być tak zamontowane, aby podczas egzaminu nie istniała możliwość wpływu na rejestrację i zapis obrazu i dźwięku. Przykładowe rozwiązania: brak dostępu do urządzenia, uniemożliwienie wyłączenia urządzenia, uniemożliwienie wyjęcia karty, zabezpieczenie przed odłączeniem zasilania urządzenia, itp.
  • (ZASILANIE)
   Urządzenie rejestrujące powinno być stale i stabilnie zasilane i nie może się wyłączać samoczynnie podczas egzaminu np. w sytuacji kiedy silnik pojazdu niespodziewanie zgaśnie i nastąpi chwilowy zanik lub spadek napięcia. Również kontrolowane wyłączenie silnika, czy zapłonu nie może powodować wyłączenia urządzenia. Podtrzymanie pracy urządzenia powinno zapewnić rejestrację i zapis do momentu, aż egzaminator i osoba egzaminowana opuszczą pojazd po egzaminie (omawianie przebiegu egzaminu przez egzaminatora, wypełnienie arkusza przebiegu egzaminu i wręczenie go osobie egzaminowanej trwa kilka do kilkunastu minut).
  • (CIĄGŁOŚĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAPISU)
   Urządzenie musi rejestrować przebieg egzaminu w sposób ciągły, bez przerw w nagrywaniu. Zapis powinien być włączony już przed egzaminem tak, aby egzaminator w chwili wejścia do pojazdu miał możliwość sprawdzenia czy urządzenie rejestrujące jest sprawne. Jeżeli ocena działania urządzenia rejestrującego nie będzie budziła wątpliwości, egzaminator przekaże nośnik danych WORD’u do zastosowania w urządzeniu. Rejestracja winna odbywać się w momencie, kiedy osoba egzaminowana i egzaminator wsiadają do pojazdu i powinnna trwać aż do momentu jego opuszczenia po egzaminie. Nie zalecane jest włączanie czujnika ruchu, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone, gdyż może to spowodować wyłączenie nagrywania podczas np. zatrzymania przed sygnalizacją świetlną lub z innych powodów unieruchomienia pojazdu. Urządzenie powinno rejestrować równolegle obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej) i dźwięk z wnętrza pojazdu oraz zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych lub być wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu. W przypadku, kiedy urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu nie jest wyposażone w monitor a wyłącznie w kontrolkę sygnalizującą proces rejestracji, wówczas przed rozpoczęciem egzaminu państwowego, egzaminator sprawdza jakość rejestrowanego materiału wideo w biurze WORD. Po pozytywnej weryfikacji nagrywanego obrazu, egzaminator dopiero przystępuje do przeprowadzenia egzaminu.
  • (FORMAT ZAPISU)
   Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Otwarcie pliku i odtworzenie nagrania powinno być możliwe z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, systemowych odtwarzaczy multimedialnych.
   Bezpośrednio po zakończonym egzaminie egzaminator osobiście przekazuje nośnik z nagraniem przebiegu egzaminu do Działu Obsługi Klienta, w celu jego archiwizacji. Plik cyfrowy zostanie przeniesiony z nośnika używanego w pojeździe OSK do urządzenia będącego w dyspozycji WORD.

  3. Ze względu na zakres wymaganych umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, pojazdy podstawiane na egzamin nie mogą być wyposażone w urządzenia i systemy elektronicznego i automatycznego wspomagania jazdy kierowcy w tym w urządzenia wspomagające ruszanie pod górę – w przypadku jeżeli system ten uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego, systemy ostrzegające o pojeździe w polu martwym, aktywne urządzenia wspomagające hamowanie, systemy ostrzegające o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, systemy rozpoznające znaki drogowe itp. W przypadku, gdy pojazd podstawiany na egzamin posiada takie systemy, to przed rozpoczęciem egzaminu, powinny one być dezaktywowane lub ich działanie powinno być uniemożliwione.

  4. Spełnienie ogólnych warunków prawnych, technicznych oraz posiadanie niezbędnego wyposażenia – obowiązujących dla pojazdu egzaminacyjnego – potwierdzonych urzędowym wpisem do dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu.

  UWAGA:
  Niespełnienie wszystkich warunków o których mowa powyżej będzie skutkowało odmową przeprowadzenia egzaminu – w związku z uznaniem, że nie został udostępniony pojazd OSK. W takich przypadkach, egzaminator wpisze na liście osób zakwalifikowanych na egzamin / w profilu kandydata na kierowcę PKK dla tej osoby, literę X (osoba nie przystąpiła do egzaminu).

  Wnioski i oświadczenia o podstawieniu pojazdu do egzaminu państwowego dla kategorii:

  • kat. AM, A1, A2, A, B, B+E – (pobierz)
  • kat. B1 lub pojazd bez pedału sprzęgła (kod 78) – (pobierz)
  • kat. C, C+E, D, T – (pobierz)
  • kat. B – pojazd przystosowany do rodzaju schorzenia (niepełnosprawni) – (pobierz)

 •  

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu dysponuje następującymi pojazdami egzaminacyjnymi
  na kategorię A, A1,A2, AM, B, B+E, T, C, C+E, oraz D prawa jazdy:

  DO POBRANIA:

 •  

   

  WYNAJEM PLACU MANEWROWEGO WORD:

  1. Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 04.01.2021
  2. Regulamin udostępniania placu manewrowego
  3. Załącznik nr 1 – cennik opłat
  4. Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia – najem stanowisk manewrowych
  5. Załącznik nr 3 – zobowiązanie / oświadczenie 
  6. Umowa najmu placu manewrowego

   

  Baner-jazdy-po-placu-WORD

 •  

  WNIOSEK do pobrania dotyczący zmiany terminu egzaminu.

  Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłużenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia( odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

  informacjaWWWzlogo-zmiany

 •  

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
  na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy (dotyczy tylko egzaminu praktycznego).

  Podstawa prawna: Dz.U. z dnia 7 czerwca 2018 r. poz. 1098

   

 •  

   

Wróć na górę strony