W ramach inicjatywy ukierunkowanej na edukację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, której organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, WORD Wałbrzych jako jeden z partnerów bierze czynny udział w przedsięwzięciu poprzez organizowanie prelekcji dla do uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Podczas prelekcji oddelegowany egzaminator WORD Wałbrzych, przeprowadza na terenach szkół szereg wykładów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez prezentacje multimedialne, oraz praktyczne zabawy z alkogoglami. Młodzież dowiaduje się jak należy zachowywać się będąc uczestnikami ruchu drogowego, aby nie doprowadzać do niepożądanych i niejednokrotnie tragicznych zdarzeń.

Wróć na górę strony