Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.

Opis warsztatów:

Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do dnia 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.

Celem warsztatów jest pogłębianie swojej wiedzy, wymiana informacjami z grupą doświadczonych osób.

Warsztaty poprowadzą egzaminatorzy WORD w Wałbrzychu oraz współpracujący z nami eksperci z dziedziny psychologii, prawa wykroczeniowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy program ukierunkowany został na doskonalenie zawodowe i uzupełnienie wiedzy z najistotniejszych obszarów życia zawodowego instruktora nauki jazdy. Przekazywane informacje będą miały wymiar czysto praktyczny a ich zastosowanie w pracy pozwoli na zwiększenie efektywności nauczania.

Uczestnicy:

Warsztaty są skierowane do instruktorów i wykładowców ośrodków szkolenia kierowców, chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu szkolenia kandydatów na kierowców różnych kategorii.

Miejsce szkolenia:
Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 28 (budynek na placu manewrowym)

Termin warsztatów:
od 18 listopada 2017 od 08:00 do 16:00

Cena: 250zł. 200 zł.* na pojeździe WORD
*(cena obowiązuje przy wpłacie do 15 listopada 2017 r.)

Podsumowanie zajęć praktycznych w dniu 20.11.2017 godz. 18:00 – 20:00 (Wałbrzych)

Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 20 osób.

Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest wpłata 100% ceny warsztatów.

Zgłoszenie on-line.

Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach oraz pamiątkowy certyfikat WORD w Wałbrzychu.

PRAWDZIWE WARSZTATY – BEZ NUDY, Z SATYSFAKCJĄ – TYLKO U NAS!!!

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A: 87 1090 2271 0000 0005 8400 0501 z dopiskiem: warsztaty instr. + imię i nazwisko

REGULAMIN SZKOLEŃ/KURSÓW/WARSZTATÓW W WORD Wałbrzych

Zgłoszenie on-line.

Informacje pod numerem tel:

74 665-91-15 – Marcin Maciuszek

Wróć na górę strony