•  

  Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

  Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 123, poz. 840) osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze aby mogły wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym muszą ukończyć szkolenie organizowane odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

  Szkolenie jest skierowane do:

  • pracowników kolejowych;
  • osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarządcy drogi;
  • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
  • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
  • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku;
  • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego;
  • pilotów pojazdów nienormatywnych;
  • członków zespołu ratownictwa medycznego.

  Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu:

  • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które sie z nim wiąże.
  • Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
  • Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
  • Sposób podawania sygnałów i polecen w świetle obowiązujących przepisów.
  • Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobów podawania polecen kierującym.
  • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

  Instytucje i firmy chcące przeszkolić swojego pracownika w tym zakresie, proszone są o pisemne zgłoszenie osoby, zawierające dane personalne osoby skierowanej, oraz dane instytucji. Informacje te, niezbędne są do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
  Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) i kończy się sprawdzeniem stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

  Koszt szkolenia wynosi 300 zł. brutto za każdą osobę.

  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat od daty wydania. Po upływie okresu ważności zaświadczenia, osoba musi ponownie odbyć kurs.

 •  

  Przepisy i podstawy prawne:

 • Terminy szkoleń mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE (wymagany)
  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online poniżej)

  GRUDZIEŃ 2017
   Rodzaj szkolenia Lokalizacja Termin
   Cena szkolenia
  (brutto)
  Sposób zapisu
  Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym
  WORD Wałbrzych
  ul.P.Wysockiego 28
  tel. (74) 665-91-15
  05.12.2017
  godz. 09:00
  (8 x 45 min.)
  Egzamin:
  05
  .12.2017
  300 zł.  Zgłoszenie
  on-line

   

   

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE (wymagany)
  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online powyżej)

Wróć na górę strony