•  

  Informujemy, że zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, prowadzi KURSY REEDUKACYJNE w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

  Osoba, która została skierowana na taki kurs przez właściwego starostę, obowiązana jest m. in. do:

  • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
  • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

  Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

  Najważniejsze informacje:

  • Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów i trwa 2 dni, przez 8 godzin każdego dnia,
  • Cena kursu wynosi 400 zł.
  • W związku z ustawowym obowiązkiem odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu, WORD Wałbrzych  przeprowadzi kurs nawet dla jednej osoby aby umożliwić jej spełnienie wymagań wskazanych w decyzji administracyjnej. Termin kursu uzależniony jest od terminów wskazanych przez starostów i możliwości organizacyjnych ośrodka. O terminie kursu zainteresowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 15 OSÓB !!!
  O zakwalifikowaniu na dany kurs decyduje kolejność dokonania kompleksowego i skutecznego zapisu tj.:

  • złożenie wymaganego wniosku o przyjęcie na szkolenie;
  • złożenie kserokopii skierowania na kurs;
  • dokonanie płatności (w siedzibie WORD opłata wyłącznie kartą płatniczą);

  Program kursu stanowi załącznik nr 1 do w/w Rozporządzenia.

  ZGŁOSZENIE NA KURS:

  Aby zapisać się na kurs, należy dokonać zgłoszenia przez wypełnienie wniosku i formularz on-line oraz wnieść stosowną opłatę. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta, lub zeskanować i przysłać pocztą elektroniczną na adres: dok@word.walbrzych.pl.

  • Osoba przystępująca do kursu winna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
  • Należy przedstawić w Dziale Obsługi Klienta skierowanie na kurs wydane przez Starostę.
  • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wnieść w Dziale Obsługi Klienta lub na konto WORD:
   Bank Zachodni WBK S.A – 87109022710000000584000501
 •  

 •  

   

  WNIOSEK o przyjęcie na kurs (wydrukować)

  (proszę wydrukować, podpisać i dostarczyć do WORD oraz dokonać zgłoszenia online poniżej)
  UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 15 OSÓB !!!
  O zakwalifikowaniu na dany kurs decyduje kolejność dokonania kompleksowego i skutecznego zapisu tj.:

  • złożenie wymaganego wniosku o przyjęcie na szkolenie;
  • złożenie kserokopii skierowania na kurs;
  • dokonanie płatności (w siedzibie WORD opłata wyłącznie kartą płatniczą);

  Najbliższe terminy kursów:

  Terminy kursów mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszeń i pozostają aktualne wyłącznie w czasie ich publikacji. Wskazane terminy nie są wiążące bez zgłoszenia chęci udziału w kursie i dokonania ww. formalności.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

  GRUDZIEŃ 2018
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena
  Sposób zapisu
  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki  przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii.
  WAŁBRZYCH
  ul. P. Wysockiego 28
  58-304 Wałbrzych
  tel. (74) 665-91-16
  19 i 20.12.2018 godz. 14:00
  (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
  400zł. BRAK MIEJSC
  STYCZEŃ 2019
  Nazwa szkolenia
  Miejsce szkolenia
  Termin szkolenia
  Cena
  Sposób zapisu
  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki  przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii.
  KŁODZKO
  ul. Warty 19
  57-300 Kłodzko
  tel. (74) 867-40-24
  09 i 10.01.2019
  godz. 14:00
  (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
  400zł. Zgłoszenie
  on-line
  UWAGA:
  max. 15 miejsc
  na kursie.
  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki  przeciwalkoholowej
  i przeciwdziałania narkomanii.
  WAŁBRZYCH
  ul. P. Wysockiego 28
  58-304 Wałbrzych
  tel. (74) 665-91-16
  23 i 24.01.2019 godz. 14:00
  (2 dni po 8 godz. lekcyjnych)
  400zł. Zgłoszenie
  on-line
  UWAGA:
  max. 15 miejsc
  na kursie.

 

Wróć na górę strony