•  

  1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
  1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  – przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  – studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
  2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

  Szkolenie okresowe trwa 35 godzin i prowadzone jest w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
  1) C1, C1+E, C i C+E;
  2) D1, D1+E, D i D+E.

  Szkolenie w formie e-learningu: przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania, prowadzone w sali ośrodka szkolenia.
  Osoba przystępuje do szkolenia w dogodnym dla siebie okresie, w czasie pracy ośrodka od poniedziałku do piątku. Czas ukończenia szkolenia zależny jest od częstotliwości uczestnictwa osoby szkolonej, lecz nie może być krótszy niż 5 dni (maksymalnie 7 godzin dziennie).

  Szkolenie w formie wykładów/ćwiczeń: przeprowadzane jest przez wysokiej klasy specjalistów/wykładowców. Aby takie szkolenie mogło się rozpocząć, wymaganych jest minimum pięciu uczestników szkolenia.

  Koszt szkolenia: 450 zł. brutto

 •  

 •  

  Szkolenia w formie e-learningu: odbywają się na bieżąco. Należy zgłosić się do WORD Wałbrzych, wnieść stosowną opłatę (tylko przelew lub płatność kartą płatniczą) i przystąpić do szkolenia.

  Szkolenia w formie wykładów: należy zgłosić chęć uczestniczenia w tej formie szkolenia. Osoba zostanie poinformowana o terminie szkolenia w chwili zgłoszenia się co najmniej 5 osób na tego typu szkolenie.

  Zgłoszenia na wybrane szkolenia:

  w Wałbrzychu, przy ul. P. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych,

Wróć na górę strony