Sezon motocyklowy w pełni

Pragniemy przypomnieć, kilka istotnych spraw związanych z przeprowadzaniem egzaminów państwowych w zakresie kategorii motocyklowych (AM,A1,A2,A). Przede wszystkim proszę pamiętać o zabraniu   ze sobą na egzamin teoretyczny i praktyczny ważnego właściwego dokumentu potwierdzającego tożsamość (zdarza się, że osoby przystępujące do egzaminu przedstawiają np. legitymacje szkolne i wtedy egzamin się nie odbędzie). Rozporządzenie odnośnie egzaminowania wymienia następujące rodzaje dokumentów na podstawie, których można przystąpić do egzaminu: dowód osobisty, kartę pobytu, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca oraz zgodę na pobyt tolerowany.

Pamiętać również należy o zapewnieniu we własnym zakresie odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego  na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.

W przypadku braku spełnienia ww. warunków egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego i przyjmuje się tym samym, że osoba nie przystąpiła do egzaminu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu znajduje się w posiadaniu dwóch motocykli w zakresie kat.A. Są to motocykle Yamaha MT-07 i XJ6. Ośrodek nie prowadzi zapisów na konkretny model motocykla. Stąd prośba również do instruktorów szkolących w zakresie w/w kategorii, aby osoby szkolone o tym fakcie informować. Przypominamy, że zgodnie z Art.53 ust.4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz 341 z późń. zm.), na wniosek osoby egzaminowanej istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu na wskazanym konkretnie pojeździe ośrodka szkolenia kierowców. Wtedy do wniosku należy dołączyć oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Kolejna ważna informacja to taka, że z dniem 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady wykonywania zadania „slalom szybki”. Obecnie, aby zaliczyć to zadanie należy wykonać slalom przy średniej prędkości nie mniejszej niż 30 km/h już w pierwszym przejeździe (nie dotyczy kat. AM). Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony osoba egzaminowana przystąpi do drugiej próby, w której też jest tylko jeden przejazd i wtedy tę średnią prędkość musi już osiągnąć, bo w przeciwnym wypadku egzamin zakończy się wynikiem negatywnym. Pamiętać należy, że potrącenie pachołka skutkuje przerwaniem egzaminu.

Egzaminy praktyczne w zakresie kategorii motocyklowych w WORD w Wałbrzychu będą prowadzone do końca października, po tym okresie pozostanie możliwość zdawania tylko egzaminów teoretycznych. Proszę pamiętać, że egzaminator nie przeprowadzi egzaminu jeżeli warunki atmosferyczne lub inne przyczyny będą uniemożliwiały jego przeprowadzenie. Wtedy osobie egzaminowanej zostanie wskazany kolejny wolny termin egzaminu na koszt ośrodka egzaminacyjnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie „w sprawie egzaminowania” (Dz.U z 28.06.2019 roku. poz. 1206).

Wróć na górę strony