Egzaminy na pojeździe Renault Clio 4 tylko do 30.04.2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że egzaminy pojazdem Renault Clio 4 znajdującym się w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu będą się odbywały tylko do 30.04.2019 roku. Po upływie tego terminu ośrodek nie będzie już dysponował tym pojazdem. Przypominamy, że zgodnie z Art.53 ust.4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz 341), na wniosek osoby egzaminowanej istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu na wskazanym konkretnie pojeździe ośrodka szkolenia kierowców. Wtedy do wniosku należy dołączyć oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Wróć na górę strony