Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że w okresie 01.11.2018 15.03.2019 wstrzymane zostaje przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM,A1,A2 i A. Egzaminy teoretyczne w zakresie wymienionych kategorii będą odbywały się bez zmian.

Podstawa prawna: §17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku  (Dz.U. Poz. 232 z późniejszymi zmianami), w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Wróć na górę strony