Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.

Opis warsztatów:

Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do dnia 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.

Celem warsztatów jest pogłębianie swojej wiedzy, wymiana informacjami z grupą doświadczonych osób.

Warsztaty poprowadzą egzaminatorzy WORD w Wałbrzychu oraz współpracujący z nami eksperci z dziedziny psychologii, prawa wykroczeniowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy program ukierunkowany został na doskonalenie zawodowe i uzupełnienie wiedzy z najistotniejszych obszarów życia zawodowego instruktora nauki jazdy. Przekazywane informacje będą miały wymiar czysto praktyczny a ich zastosowanie w pracy pozwoli na zwiększenie efektywności nauczania.

Uczestnicy:

Warsztaty są skierowane do instruktorów i wykładowców ośrodków szkolenia kierowców, chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu szkolenia kandydatów na kierowców różnych kategorii.

UWAGA: Warsztaty są dwudniowe.

Terminy:

Miejsce szkolenia: Wałbrzych, ul. Kasprzaka 1
Termin warsztatów: od 16-17.11.2019 od 08:00 do 16:00

Miejsce szkolenia: Kłodzko, ul. Warty 19
Termin warsztatów: od 23-24.11.2019 od 08:00 do 16:00

Miejsce szkolenia: Świdnica, ul. Głowackiego 1
Termin warsztatów: od 07.12. – 08.12.2019 od 08:00 do 16:00

UWAGA:Warsztaty są dwudniowe.

Zajęcia będą przeprowadzane w grupach maksymalnie 20 osobowych.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ DOKONYWAĆ MAKSYMALNIE DO 31.10.2019

Cena: 270 zł. na pojeździe WORD

Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 20 osób.

Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest wpłata 100% ceny warsztatów.

WNIOSEK
(proszę wydrukować, wypełnić i złożyć w WORD)

Zgłoszenie on-line.

Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach oraz pamiątkowy certyfikat WORD w Wałbrzychu.

PRAWDZIWE WARSZTATY – BEZ NUDY, Z SATYSFAKCJĄ – TYLKO U NAS!!!

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A: 87 1090 2271 0000 0005 8400 0501 z dopiskiem: warsztaty instr. + imię i nazwisko

REGULAMIN SZKOLEŃ/KURSÓW/WARSZTATÓW W WORD Wałbrzych

Zgłoszenie on-line.

WNIOSEK
(proszę wydrukować, wypełnić i złożyć w WORD)

Informacje pod numerem tel:

74 665-91-22 – Kierownik DEiOK

ZGŁOSZENIA PROSZĘ DOKONYWAĆ MAKSYMALNIE DO 31.10.2019

Wróć na górę strony