•  

  1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:
  1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

  2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

  2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
  1) C1, C1+E, C i C+E;
  2) D1, D1+E, D i D+E.
  3. Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

  Szkolenie w formie e-learningu:
  Zajęcia teoretyczne:
  przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania, prowadzone w sali WORD.
  Osoba przystępuje do szkolenia w dogodnym dla siebie okresie, w czasie pracy ośrodka od poniedziałku do piątku. Czas ukończenia szkolenia zależny jest od częstotliwości uczestnictwa osoby szkolonej. Czas trwania zajęć teoretycznych to 130 godzin.

  Zajęcia praktyczne: 10 godzin w tym 2 godziny w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ).

  Szkolenie w formie wykładów/ćwiczeń: przeprowadzane jest przez wysokiej klasy specjalistów/wykładowców. Aby takie szkolenie mogło się rozpocząć, wymaganych jest minimum pięciu uczestników szkolenia.

  Koszt: 2300 zł. brutto ( szkolenie + egzamin przeprowadzony przez Wojewodę).

 •  

 •  

  Szkolenia w formie e-learningu: odbywają się na bieżąco. Należy zgłosić się do WORD Wałbrzych, wnieść stosowną opłatę (tylko przelew lub płatność kartą płatniczą) i przystąpić do szkolenia.

  Szkolenia w formie wykładów: należy zgłosić chęć uczestniczenia w tej formie szkolenia. Osoba zostanie poinformowana o terminie szkolenia w chwili zgłoszenia się co najmniej 5 osób na tego typu szkolenie.

  • Zgłoszenia na wybrane szkolenia:

   w Wałbrzychu, przy ul. P. Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych,


Wróć na górę strony