Nazwisko i imię*

Telefon:*

Adres email*

Numer prawa jazdy:*

Data wydania prawa jazdy:*

Posiadane kategorie prawa jazdy:*
AMA1A2ABBECCEDDET

Organ wydający prawo jazdy:*

Organ kierujący na kurs:*

Proszę wybrać datę kursu:*

(23.01. i 24.01.2019 godz: 14:00) - Wałbrzych ul. Piotra Wysockiego 28 - budynek na placu manewrowym.

Treść wiadomości np. dane firmy do faktury (opcjonalnie):

OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE:

Przyjąłem do wiadomości, że niniejsze zgłoszenie nie jest gwarancją zakwalifikowania na kurs jeżeli nie dostarczę wymaganych dokumentów.

Zamierzam przystąpić do kursu na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych oraz akceptuję regulamin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji kursu.

OŚWIADCZENIE NIEOBOWIĄZKOWE:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.
 
 
Dołącz pliki jeśli posiadasz (np. skan podpisanego wniosku, skan skierowania, potwierdzenie przelewu itp.):
Załącznik 1:
Załącznik 2:
Załącznik 3:
Załącznik 4:
Załącznik 5:

 
Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.
Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.)

(Regulamin)

captcha

wpisz kod z obrazka - (filtr antyspamowy)

Wróć na górę strony