*Nazwisko i imię

*Telefon:

*Nr prawa jazdy (z poz.5):

*Kategorie prawa jazdy:
AA2A1AMBB1BECCEDDET

*Data uzyskania uprawnienia najstarszej kategorii i jakiej kategorii dotyczy (tył prawa jazdy) dd-MM-rrrr:

*Data wydania dokumentu prawa jazdy (z poz.4a) dd-MM-rrrr:

*Organ wydający (z poz.4c):

*Adres email:

*Proszę wybrać rodzaj kursu w Wałbrzychu:

(Podstawowy kat. B)

*Data szkolenia:
(2019) - ul. Wysockiego 28 - bud. na placu manewrowym

Treść wiadomości np. dane firmy do faktury (opcjonalnie):

*Oświadczam, że zapoznałem się z opisem szkolenia - (opis szkolenia)

*Oświadczam, że wypełnię i dostarczę wniosek o przyjęcie na kurs do siedziby WORD. - (wniosek)

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby WORD Wałbrzych niezbędne do realizacji szkolenia.

*Oświadczam, że zamierzam przystąpić do szkolenia / kursu na warunkach określonych przez WORD Wałbrzych oraz akceptuję regulamin. - (regulamin)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert i informacji o działalności WORD Wałbrzych.-(nieobowiązkowe)

Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.

Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.)

captcha

wpisz kod z obrazka - (filtr antyspamowy)

 

Wróć na górę strony