Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM,A1,A2, i A zostanie wznowione z dniem 01.04.2019 roku. Jednocześnie informujemy, że egzaminy praktyczne w zakresie kategorii A, będą prowadzone dwoma motocyklami marki Yamaha: XJ6 lub MT-07. Ośrodek nie prowadzi zapisów na konkretny model motocykla. Przypominamy, że zgodnie z Art.53 ust.4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz 341), na wniosek osoby egzaminowanej istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu na wskazanym konkretnie pojeździe ośrodka szkolenia kierowców. Wtedy do wniosku należy dołączyć oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

U W A G A

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz.232 z późn.zm.), warunkiem przeprowadzenia praktycznego egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

  1. a) obuwia pełnego zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy, lub zatrzaski,
    lub obuwia typu motocyklowego,
    b) spodni z długimi nogawkami,
    c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
    d) rękawic zakrywających całe dłonie;
Wróć na górę strony